Privacyverklaring Cycling Evers

1. Privacyverklaring van Cycling Evers

1.1 Cycling Evers biedt diensten aan kopers van fiets gerelateerde zaken. Wij verwerken persoonsgegevens over u, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dat is nodig om ons werk als fietsenverkoper en -maker uit te oefenen. Cycling Evers acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen. Met deze verklaring geeft Cycling Evers invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1.2 Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • de verzameling van persoonsgegevens worden bewaard zolang als naar de aard en de inhoud van deze gegevens nodig zijn;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw recht respecteren om uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

1.3 In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

2. Gegevensverzameling

Cycling Evers verzamelt en verwerkt informatie van u teneinde het uitvoeren van diensten met betrekking tot de verkoop en reparatie van fietsen. Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgeheven, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voornaam en Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres, postcode, stad en land;
 • Lichaamsmaten (Bikefitting);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Correspondentie rondom commerciële zaken, bijvoorbeeld e-mails of telefoongesprekken en notities.

4. Doeleinden

4.1 Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden;

 • voor het maken van een afspraak;
 • voor het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst;
 • voor het contact met wederpartijen, zoals e-mails, brieven en gesprekken;
 • om met u te communiceren door middel van telefoon, WhatsApp, e-mail of een brief per post;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via sociale media, e-mail, per post of telefonische;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • voor het uitvoeren van de facturatie;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van onze administratie.

5. Contactformulier en e-mail

5.1 Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toe stuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

6. Verstrekking aan derden

6.1 Uw gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  In andere gevallen verstrekken wij uw gegevens alleen aan derden nadat wij uw nadrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

De gegevens die wij delen zijn:

 • Voornaam en Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres, postcode, stad en land;
 • Lichaamsmaten (Bikefitting);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Correspondentie rondom commerciële zaken, bijvoorbeeld e-mails of telefoongesprekken en notities.

7. Beveiligen en bewaren

7.1 Cycling Evers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info at cyclingevers dot nl. Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Voor deze gegevens geldt een bewaarplicht van zeven jaar.

7.2 De gegevens die wij ontvangen en verwerken worden door middel van de volgende systemen verwerkt:

 • Adsoft bvba, Adcount;
 • B2B bestelsystemen;
 • Microsoft 365;
 • Bikefitting.com fietsmeting;
 • Diagnose software met betrekking tot elektrische fietsen;
 • Configuratie software/fiets order systemen bij custombuild fietsen.

Zoals vastgelegd is dat ook deze partijen zich aan de regels van de AVG houden

8. Inzage en wijziging van uw gegevens

8.1 U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cycling Evers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info at cyclingevers dot nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Gebruik van cookies

9.1 Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website/webshop wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.
Ten eerste gebruiken wij de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
Tot slot kunnen er marketing-cookies geplaatst worden die uw surfgedrag bijhouden. Bijvoorbeeld cookies afkomstig uit embedded content van social mediasites zoals Youtube, Facebook, LinkedIn en Pinterest.

U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

10.1 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-01-2023.

11. Contactgegevens

11.1 Voor het vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Burgemeester Cortenstraat 17, 6226 GP  Maastricht
Telefoon: +31(0)43 363 7178
E-mail: info at cyclingevers dot nl

 
Een droomfiets van
Cycling Evers, daar wil
je niet meer vanaf.
Een droomfiets van Cycling Evers, daar wil je niet meer vanaf.
Een droomfiets van Cycling Evers, daar wil je niet meer vanaf.
Inschrijven Nieuwsbrief

De laatste fietstrends
in je mailbox

Meld je aan voor de Cycling Evers nieuwsbrief!

E-mail: *

Voornaam: *

Achternaam: *

Ik ga akkoord met de privacyverklaring van Cycling Evers.
Inschrijven nieuwsbrief Cycling Evers
 
Mededeling(en): Cycling Evers mededeling

Bedrijfsvakantie

Van zaterdag 13-07-2024 t/m zondag 04-08-2024

is ons bedrijf gesloten vanwege de jaarlijkse bedrijfsvakantie.

Maandag 05-08-2024 zijn we weer volgens de reguliere openingstijden geopend.

 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie.

Team Cycling Evers

 

🚲🌼👌😎🍀

 

 

 

Wij hebben jouw toestemming nodig!

Door op “alle cookies accepteren” te klikken ga je akkoord met het opslaan van cookies op jouw apparaat voor het verbeteren van website-navigatie, het analyseren van websitegebruik en ons te helpen bij onze marketing. Cookie-Policy