Belangrijke mededelingen i.v.m. corona

Beste Mensen,
Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen van het kabinet om iedereen te beschermen, ziet het leven er voor iedereen nu ineens heel anders uit.
Enorme onzekerheden en hele onwezenlijke gevoelens maken zich van ons allen meester.
In deze moeilijke periode ligt onze zorg (qua bedrijfsvoering) bij de veiligheid van onze medewerkers en natuurlijk onze klanten.
Om deze veiligheid te borgen is het zaak om zoveel mogelijk de adviezen en voorschriften van de overheid en het RIVM te volgen.
Naast deze adviezen en voorschriften heeft Cycling Evers besloten om over te gaan naar een aangepast protocol.

Ingaande vrijdag 20-03-2020 zijn de volgende protocollen én aangepaste openingstijden van kracht:

WERKPLAATS
Alleen geopend -tot nader bericht- op werkdagen tussen 8.00-9.00 uur voor het halen, brengen en het maken van afspraken voor reparaties en/of onderhoudsbeurten:

  1. De reeds geplande én afgesproken reparaties, onderhoudsbeurten worden op werkdagen aangeboden ’s morgens tussen 8.00-9.00 uur. Deze reparaties kunnen de volgende dag (met uitzondering van de woensdag) tussen 8.00-9.00 uur weer worden afgehaald. Betalingen geschieden alleen nog op digitale wijze.
  2. Nieuwe reparaties, onderhoudsbeurten kunnen tussen 8.00-9.00 uur telefonisch of fysiek op locatie worden afgesproken voor een nader te bepalen dag/tijdstip.

VERKOOP

Uitsluitend -tot nader bericht/nadere maatregelen- mogelijk op afspraak volgens onderstaande richtlijnen.

  1. De reeds geplande én afgesproken verkoopgesprekken en afleversessies van fietsen kunnen tot nader bericht gewoon doorgang hebben. Dit uiteraard mits er geen klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts etc. zijn. Verder worden uiteraard strikt de hygiëneregels en de 1.5-2 meter afstand in acht genomen.
  2. Nieuwe afspraken met betrekking tot de aanschaf van een rijwiel, e-bike kunnen gemaakt worden via de website (www.cyclingevers.nl) , via de mail (info@cyclingevers.nl) en via ons telefoonnummer 043-3637178 tussen 8.00-9.00 uur ‘ s morgens en tussen 13.00-18.30 uur. Uiteraard kunnen deze gesprekken enkel doorgang hebben mits er geen klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts etc. zijn. Verder worden uiteraard strikt de hygiëneregels en de 1.5-2 meter afstand in acht genomen.